Աղոթք հայ ազգի համար․ Աստված պահապան բոլորիս

Աղոթք հայ ազգի համար․ Աստված պահապան բոլորիս

Այսօր եկեք աղոթենք մեր հայ ազգի համար։ Չէ՞ որ այսօր էլ պակաս փորձությունների չենք բախվում։ Խնդրենք, որ Տերը զորավիգ լինի մեզ, պահպանի իր ամենազոր Աջով և օգնի՝ հաղթահարել այս փորձությունները ևս։

Տե՛ր Աստված, խնդրում ենք, տուր Հայոց ազգիս Քո աստվածային խաղաղությունը, առաքի՛ր քո Սուրբ Հոգին, որպեսզի ողջ ժողովրդիս սրտի մեջ հեղի սիրո և միաբանության շնորհը։

Տե՛ր Աստված մեր, ամեն ժամ զորավիգ և օգնական եղիր ազգիս՝ տանը և ճանապարհին, ծովում և ցամաքում, առնելիս և տալիս, վարելիս և վաստակելիս և հաջողիր բոլոր բարի գործերում։

Փրկի՛ր չար պատահարներից և ձախորդություններից, հիվանդություններից, սովից, սրից, տարաժամ մահից, և այլ վշտաբեր պատահարներից, որոնք մեզ վրա են գալիս մեր մեղքերի պատճառով։

Ցո՛ւյց տուր բոլորին, որ Դու ես Տեր և Աստված և Քեզ հուսացողներին իսպառ չես թողնում, որի համար ամեն ինչում և ամենքից Քեզ փառք, պատիվ և երկրպագություն անբաժանելի և միասնական Սուրբ Երրորդությանդ, այժմ և հավիտյանս․ Ամեն։