Հզոր Աղոթք կարիքավոր մարդկանց համար

Հզոր Աղոթք կարիքավոր մարդկանց համար

Աղոթք

Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս, ողորմի՛ր կարիքավորներին ու նեղյալներին, վտանգվածներին և տարակուսյալներին, որբևայրիներին ու հավատացյալ ընտանիքներին, ողջերին ու նջջեցյալներին և նրանց, որ ընծա են բերում Եկեղեցուն.

ողորմի՛ր աղքատներին և կերակրողներին, ողորմածներին ու երկյուղածներին, անտուններին ու հիվանդներին, նավորդներին և ճամփորդներին, խոստովանողներին, ու ապաշխարողներին, նաև անդարձ մեղավորներին՝ նրանց բերելով ապաշխարության: